PRIMOR

Toiduvarustuse mitmekülgsus on määrava tähtsusega loomakasvatuses. Põllumajandustootjad arvestavad oma investeerimisotsuste tegemisel üha enam kasutajasõbralikkuse, aja kokkuhoiu ja elukvaliteedi mõistetega.
Nendele kaalutlustele on PRIMORi põhupurustite väljaarendamisel arvestatud:

Lihtsa konstruktsiooniga masinad, kuid omavad innovaatilist UNROLL SYSTEM (PRIMOR 5570 M).Heina ja kiletatud paki jaotamine on võimalik POLYDRIVE-süsteemi abil.

KUHN PRIMOR 2060 M - Straw Blowers & Feeders (In action)
KUHN PRIMOR 2060 M - Straw Blowers & Feeders (In action)